The littleBits cloudBit - sve na internet <> internet na sve

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • The littleBits cloudBit - sve na internet <> internet na sve

   PREJAKA stvar ! :)

   Open source hardware

   LittleBits cloudBit je najlakši način da "priključite" internet za sve !
   Do sada je gradnja "stvari za Internet" bila rezervirana za velike
   tvrtke i stručnjake, što je ograničavalo moć, mogućnosti te stopu
   inovacija. Koristite littleBits platformu za ponovno stvaranje
   popularnih uređaja, stvorite prototip od milijarde dolara , ili
   napravite nešto što rješava vaš vlastiti, jedinstveni problem.
   Programiranje, lemljenje ili ožičenje nije potrebno.

   littleBits čini "open source" baza elektroničkih modula koji se spajaju
   zajedno s "magnetima" za kreiranje prototipova, učenje i zabavu.
   Saznajte više na littleBits.cc   (admin neka prebaci u prikladniju kategoriju ako je ima)