DVBT signal

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • mimarko wrote:

   Kolega @Chango, ženevskim planom je BiH podijeljena na 9 regija prema odašiljačima velike snage od kojih je dosta van funkcije. Sigurno će korekcija biti ako ne zbog regionalnog emitiranja onda sigurno zbog konfiguracije terena. Recimo VLAŠIĆ je jedan od najjačih objekata po pitanju servisiranja signala i ima dosta repetitora koji se napajaju od ovoga objekta a nalaze se u regiji KOZARA ili MAJEVICA i sigurno da će biti interesantno kako će se ti repetitori napajati SFN signalom ako im je KOZARA ili UDRIGOVO optički nedostupno a VLAŠIĆ dostupan. SFN mreža mora štimati u bocu. Jedne prilike pitam ja prijatelja koji radi u OiV zašto muxA i muxB koji su identični u cijeloj Hrvatskoj ne idu na jednoj frekvenciji, u tome i jeste postojanje regija jer bi od Zagreba do Dubrovnika samo dijelić sekunde u SFN mreži bio dovoljan da izbaci kompletan odašiljački sustav. Digitalizacija je mnogo složeniji proces od analogije i za to je postojanje korporacije neophodno a da li će njoj sjedište biti u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, Palama, sasvim nebitno.
   Održavanje,servis i postavljanje opreme mogu vršit osposobljeni ljudi tehničke struke plaćeni ili zaposleni od javnih servisa,korporacija nije nužna.I
   MuxA i MuxB u Hrvatskoj mogli bi bez problema ić na istoj frekvenciji samo zbog mpeg2 koji se koristi smanjila bi se previše kvaliteta slike pa se nejde na tu opciju.
   A to o sfn-u i djeličima sekunde,nevjerujem da imaš prijatelja u oiv-u koji to priča.Ili se radi o nekom ko nije tehničke struke i obavlja tamo neku poziciju tajnika,kuhara.
   Eto u Srbiji ovih dana dva mux-a u svim regijama stapaju u jedan koji imaju oko 30ak kanala pa nema nikakvih problema sa sfnom.
   90ih godina i bez Vlašića i odašiljača u Federaciji je sve funkcioniralo.
  • mimarko wrote:

   @Chango, znao sam da ćeš krivo razumjeti. Htio sam reći zašto MUX A kad je isti u cijeloj Hrvatskoj ne ide na istoj frekvenciji i preko Sljemena, Papuka, Biokova, Učke... nego svaka regija ima drugu frekvenciju pa sam usput spomenuo i MUX B. A prijatelj je vrhunski stručnjak i nije vrijedan ponižavanja!
   Nejde na istoj frekvenciji jer nije po Ženevskom planu.U Ženevi su određene frekvencije za određena područja.Moglo bi se ić i mimo Ženevskog plana,ali ne postoji frekvencija koja bi bila oslobođena smetnji na cijelom teritoriju RH i gdje nebi drugom bile pravljene smetnje.
  • Zakon o komunikacijama BiH određuje da RAK može kazniti emitere do 150 000 maraka zbog kršenja propisa Agencije.Ako se kršenje ponovi može se izreći kazna do 300 000 maraka.Isti zakon daje ovlaštenje RAK-u da izda nalog za privremenu obustavu emitovanja ne dužu od tri mjeseca a moguće je i oduzimanje dozvole kao krajnja mjera.Žalba po odluci Agencije ne odgađa izvršenje.Na zahtjev Agencije sve institucije za sprovođenje zakona u BiH pružaju pomoć u izvršenju odluke RAK-a.
  • Ne može u Hrvatskoj biti mux A ili B na istoj frekvenciji jer Hrvatska graniči sa 6 država , a naprimjer Italija to može jer je poluotok i dovoljno udaljen od susjednih zemalja.
   Slično tome je i sa BiH koja najvećim dijelom graniči sa HR pa se ne može koristiti samo jedan par frekvencija ili unutarnje "granice" da odlučuju koji par frekvencija je u kojem dijelu .
   Nemoguće zamišljate , a ako ne vjerujete istražite !
   Ovaj post je poslan sa Motorola Z3 bez korištenja Tapatalk :)

   The post was edited 1 time, last by RIZ-LA ().

  • "Imovina RTRS-a je imovina Srpske - branićemo je svim sredstvima"


   Gubitak kompasa i prljave namjere – ovako prijetnje RAK-a silom prema RTRS-u vidi potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

   Upozorava, imovina RTRS-a, čiji osnivač je Narodna skupština, imovina je Srpske.
   Mi ćemo je, kaže Stevandić, braniti svim sredstvima.

   - Republika Srpska će svoju imovinu štiti. SDA će pokušati svim sredstvima da nam uzme kasarne. SDS preko RAK-a, nacionalne frekvencije i televiziju. I tu je jasno – koalicija napada na Republiku Srpsku i provešće se veoma loše, ali neka probaju - naglasio je Stevandić.


   lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=268321
  • Stevandić je jedna smiješna politička figura.Svidjelo se to ili ne,svi mediji u BiH pa i RTRS su obavezni da poštuju odluke RAK-a.RAK je previše i odugovlačio,već tri mjeseca njihovo rešenje se ne sprovodi.Rešenje nije sigurno da se prisilno izvršava odluka RAK,to treba biti krajnja mjera.Milinović stalno trubi o cjenovniku pa neka ga pokaže javnosti.Možda ima predlog ali sumnjam da je UO javnog RTV sistema BiH usvojio pošto se ne sastaju jer nije formiran UO FTV.Sramota za Republiku Srpsku da javni servis RS ne dopušta tv iz RS ulazak u dvbt,ujedno bi se otklonile smetnje digitalnom signalu iz BL jer TV K3 mora isključiti analogne predajnike koji rade na 32 kanalu.Sramota za RTRS jer je BHT koja je u još goroj finansijskoj situaciji pustila K3 u Sarajevu i Mostaru.Usput,TV K3 ide preko RTRS-ovog predajnika Trebevič jer tako funkcioniše SFN mreža.
  • DIREKTOR RAK-a UPOZORIO RTRS: "Pozvat ćemo policiju i blokirati im račun, ako treba"

   - Što se tiče provođenja odluke RAK ima različite mehanizme. U krajnjem slučaju, za njeno provođenje možemo koristiti i snage bezbjednosti. Što se tiče finansijskog dijela, odnosno plaćanja kazni, u velikom broju slučajeva one budu i plaćene. Ipak, ako neko odbija da plati kaznu, RAK može, putem suda, zatražiti blokadu računa i prisilno naplatiti kaznu - naglasio je Kovač


   Suprotno profesionalnim standardima i propisima, RTRS se odlučila za jednostrano komentarisanje odluke o kažnjavanju zbog toga što su onemogućili priključenje na zemaljsko digitalno emitovanje za TV stanicu K3 iz Prnjavora, kazao je direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK) Predrag Kovač.

   U tim osnovama RAK se optužuje da utiče na nezavisnost RTRS-a, te da bez zakonskih osnova prisiljava RTRS da daje opremu na korištenje trećim licima bez naknade.
   - Ove tvrdnje nisu tačne. RAK je djelovala u skladu sa odlukom Vijeća ministara. U izradi ove odluke učestvovali su i predstavnici RTRS-a, tako da je njeno osporavanje apsurdan i nelogičan čin uprave RTRS-a - istakao je KOvač.
   Odlukom RAK-a, RTRS je kažnjen sa 45.000 KM zbog uskraćivanja prava na priključenje na zemaljsko digitalno emitovanje za TV stanicu K3 iz Prnjavora, a direktor RTRS-a Draško Milinović, kao odgovorna osoba sa 15.000 maraka.
   Prema Kovačevom pojašnjenju, spomenutom odlukom Vijeće ministara je ovlastilo RAK da izdaje dozvole za priključenje na zemaljsku digitalnu mrežu svim radio i TV stanicama, koje to žele i koje imaju dozvolu za emitovanje. Ova odluka je donesena u skladu sa Strategijom prelaska sa analogne na digitalnu mrežu adiodifuzije, što je jedna od međunarodnih obaveza naše zemlje, s obzirom da je u cijeloj Evropi već "ugašen" analogni signal.
   Kovač je podsjetio kako je opremu za digitalno emitovanje signala, poznatu pod nazivom multiplex, kupilo Vijeće ministara i svojom odlukom je predalo u vlasništvo javnim emiterima BHRT-u, FTV-u i RTRS-u. Prema istoj odluci, javni emiteri su dužni omogućiti ostalim stanicama korištenje opreme za emitovanje programa. Napomenuo je kako je BHRT upravo za TV stanicu K3 omogućio emitovanje programa putem zemaljske digitalne mreže za prostor Sarajeva i Mostara, a na osnovu rješenja RAK-a.
   Jedan od prigovora RTRS-a se odnosi na to što je RAK naložio da K3 koristi digitalni predajnik, a da prethodno nije dogovorena visina naknade koju bi TV stanica iz Prnjavora trebala da plati.
   - Tačno je da u odluci Vijeća ministara stoji da će ostale RTV stanice za korištenje multipleksa morati platiti naknadu javnim servisima. Međutim, u istoj odluci stoji i da će to morati raditi tek kada bude dogovorena visina te naknade. Visinu naknade trebao je dogovoriti Odbor Javnog RTV sistema (kojeg čine predstavnici tri javna servisa BHRT-a, FTV-a i RTRS-a op.a.), uz saglasnost RAK-a. Međutim, Odbor sistema nikada nije imenovao tijelo, odnosno radnu grupu, koja bi pripremila prijedlog odluke o naknadi. Sve dok to ne bude učinjeno, TV stanice zapravo ne moraju plaćati naknadu za korištenje predajnika - pojasnio je Kovač.
   Direktor RAK-a je kazao kako su iz RTRS-a su poručili da je odluka o ustupanju mjesta na predajniku za TV stanicu K3 za njih neprihvatljiva i kako je neće provesti.


   - Što se tiče provođenja odluke RAK ima različite mehanizme. U krajnjem slučaju, za njeno provođenje možemo koristiti i snage bezbjednosti. Što se tiče finansijskog dijela, odnosno plaćanja kazni, u velikom broju slučajeva one budu i plaćene. Ipak, ako neko odbija da plati kaznu, RAK može, putem suda, zatražiti blokadu računa i prisilno naplatiti kaznu - naglasio je Kovač.
   Dodao je kako i sve radio i TV stanice imaju mogućnost žalbe, prvo Vijeću RAK-a, a ako su nezadovoljni odlukom drugostepenog organa, pravdu mogu potražiti putem suda.
   slobodna-bosna.ba/vijest/59622…tml#.Wa_XYVmeC9U.facebook