DVBT signal

  • Napisao sam e-mail Ministarstvu prometa BiH i pitao sam ih kada očekuju konačni izbor ponuđača, početak radova i da li postoji mogućnost poništenja tendera i raspisivanja novog. Odgovorili su mi, između ostalog:

   "Ugovorni organ je 11.07.2017. godine nastavio postupak objavom na portalu eNabavke i izmijenio Tendersku dokumentaciju u domenu definisanja novog roka za dostavu ponuda na 20.07.2017. godine.


   Firma „Ultimax“d.o.o. Banja Luka je 12.07.2017. godine izjavila žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog organa. Važno je napomenuti da je sadržaj teksta žalbe identičan sadržaju teksta prethodne žalbe firme „Energosoft“ ITSS DOO Beograd.


   Ugovorni organ je 17.07.2017. godine proslijedio izjavljenu žalbu uz Izjašnjenje o žalbi, Kancelariji za razmatranje žalbi BiH.


   Trenutna situacija: Ugovorni organ čeka Rješenje o žalbi Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.


   Ugovorni organ u ovoj situaciji nije u mogućnosti dati precizan odgovor na Vaša pitanja o početku nastavka radova, montaži opreme i puštanju digitalnog signala, jer sve aktivnosti zavise o broju i osnovanosti eventualnih žalbi u narednom periodu i vremenu koje je potrebno Kancelariji za razmatranje žalbi BiH za donošenje rješenja ili zaključka po potencijalnoj žalbi/-ama.


   Ugovorni organ ne smatra da će doći do poništenja ovog postupka javne nabavke."


   Ko zna do kada će ovo trajati.
  • dvbtposavina wrote:

   Napisao sam e-mail Ministarstvu prometa BiH i pitao sam ih kada očekuju konačni izbor ponuđača, početak radova i da li postoji mogućnost poništenja tendera i raspisivanja novog. Odgovorili su mi, između ostalog:

   "Ugovorni organ je 11.07.2017. godine nastavio postupak objavom na portalu eNabavke i izmijenio Tendersku dokumentaciju u domenu definisanja novog roka za dostavu ponuda na 20.07.2017. godine.


   Firma „Ultimax“d.o.o. Banja Luka je 12.07.2017. godine izjavila žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog organa. Važno je napomenuti da je sadržaj teksta žalbe identičan sadržaju teksta prethodne žalbe firme „Energosoft“ ITSS DOO Beograd.


   Ugovorni organ je 17.07.2017. godine proslijedio izjavljenu žalbu uz Izjašnjenje o žalbi, Kancelariji za razmatranje žalbi BiH.


   Trenutna situacija: Ugovorni organ čeka Rješenje o žalbi Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.


   Ugovorni organ u ovoj situaciji nije u mogućnosti dati precizan odgovor na Vaša pitanja o početku nastavka radova, montaži opreme i puštanju digitalnog signala, jer sve aktivnosti zavise o broju i osnovanosti eventualnih žalbi u narednom periodu i vremenu koje je potrebno Kancelariji za razmatranje žalbi BiH za donošenje rješenja ili zaključka po potencijalnoj žalbi/-ama.


   Ugovorni organ ne smatra da će doći do poništenja ovog postupka javne nabavke."


   Ko zna do kada će ovo trajati.
   Prvi rok za podnošenje prijava bio 25 april pa produžili na 12 maj a sada opet na 20 juli.Mene zanima šta se desilo sa žalbom beogradake firme a ne bi me čudilo da je isti vlasnik obe firme i te iz Beograda i ove iz Banja Luke.Pošto će se ovaj tender odužiti,i pod uslovom da se ne poništi,ne može se očekivati da i počnu radovi prije zime.Valjda će do proleća biti izabran izvođač.
  • U političkom prepucavanju opozicije RS i direktora RTRS spominje se kako "javni servis" RS ne dozvoljava privatnoj tv da digitalno emituje.Mene čudi kako TV K3 ne iznosi u javnosti činjenice kako im RTRS nanosi štetu.Uvođenje ove tv u digitalnu platformu u banjalučkoj regiji pokrila bi se skoro čitava oblast gde se sada gleda K3 a konačno bi se mogla ugasiti dva analogna predajnika koja emituju na 32 kanalu koja ometaju digitalni signal.