C sat Fra

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Kako (ne) gledam - SD kanali su se zatamnili preko "onoga".
   Takodjer na info OSD-u gledam da nema vide Viaccessa kao kodiranje, samo Nagra i Seca.
   Ima li neki info o tome?
   MAY THE FORCE BE WITH YOU!

   Gatam sat. drivere na grah, proričem CS na tarot karte, bioenergijom otklanjam probleme s boxeva, centriram antene telekinezom!

  • sony wrote:

   Otvara se i sa 0500:032940


   Ajd sad svi da se javimo kome ide i sa 1811 i 3311 :D nije to poenta mog posta nego ono što sam napisao a to je da Bein Sport ne može
   da radi sa TNT Sat kartica jer tnt sat caid a 0500:030b00 na Bein kanalima nema...mislim ono bilo bi lepo da ga uključe ali iz nama znanog
   razloga to se nažalost neće u skorije vreme desiti...

   mgcamd proces kada se uključi...

   Bein Sport 1 hd


   [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BB9 ProvID: 032920
   [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BE1 ProvID: 032940
   [mg0] ECM: CaID: 0x1811 -> CaPID: 0x0BCD ProvID: 000000
   [mg0] ECM: CaID: 0x1863 -> CaPID: 0x0BF5 ProvID: 000000
   [mg0] ECM: CaID: 0x1811 -> CaPID: 0x0BC3 ProvID: 000000
   [mg0] ECM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x0BCD ProvID: 003317

   Bein Sport 2 hd

   [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBA ProvID: 032920
   [mg0] ECM: CaID: 0x1811 -> CaPID: 0x0BC4 ProvID: 000000
   [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BE2 ProvID: 032940
   [mg0] ECM: CaID: 0x1811 -> CaPID: 0x0BCE ProvID: 000000
   [mg0] ECM: CaID: 0x1863 -> CaPID: 0x0BF6 ProvID: 000000

   Bein Sport 3 hd

   [mg0] ECM: CaID: 0x1811 -> CaPID: 0x0BC6 ProvID: 000000
   [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBC ProvID: 032920
   [mg0] ECM: CaID: 0x1811 -> CaPID: 0x0BD0 ProvID: 000000
   [mg0] ECM: CaID: 0x1863 -> CaPID: 0x0BF8 ProvID: 000000
   [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BE4 ProvID: 032940
   [mg0] ECM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x0BD0 ProvID: 003317
   [mg0] ECM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x0BC6 ProvID: 003311
  • Evo i log od oscama,Bein Sport 1 hd...nema tu nigde tnt sat caid

   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0500 ECM_PID: 0BB9 PROVID: 032920
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0500 ECM_PID: 0BD7 PROVID: 032830
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0500 ECM_PID: 0BE1 PROVID: 032940
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 1811 ECM_PID: 0BCD PROVID: 003317
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 1863 ECM_PID: 0BF5 PROVID: 003343
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 1811 ECM_PID: 0BC3 PROVID: 003311
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0BFF PROVID: 051B00

   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 7 CAID: 0100 ECM_PID: 0BC3 PROVID: 003311 PBM: 7FFFFFFFFFFFFFF DATE: 1-1-1990
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 8 CAID: 0100 ECM_PID: 0BCD PROVID: 003317 PBM: 7FFFFFFFFFFFFFF DATE: 1-1-1990
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 skipped stream CAID: 0100 ECM_PID: 0BC3 PROVID: 003311 (Same as ECMPID 7)
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 skipped stream CAID: 0100 ECM_PID: 0BCD PROVID: 003317 (Same as ECMPID 8)
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 9 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 serving srvid 189D (BeIN Sport 1 HD) on adapter 0000 camask 0001 index 0000 pmtpid 0262
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 2
   2016/06/12 00:29:47 63C003C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0500 PROVID 032940 ECMPID 0BE1 ANY CHID PMTPID 0262 VPID 0263
   2016/06/12 00:29:48 63C003C9 c (dvbapi) sdt-info (provider: GlobeCast - channel: beIN SPORTS 1 HD)
   2016/06/12 00:29:48 63C003C9 c (ecm) dvbapiau (0500@032940/0B01/189D/E0:CA9E558AEAE4137FDBA1BB76BF399705): found (64 ms) by xxxxxx (P/4/4/4) - BeIN Sport 1 HD
   2016/06/12 00:29:51 63C003C9 c (ecm) dvbapiau (0500@032940/0B01/189D/E0:BE35F5CDAC89F1B58D6300128682C1B3): found (387 ms) by xxxxxx (P/4/4/4) - BeIN Sport 1 HD
   2016/06/12 00:30:01 63C003C9 c (ecm) dvbapiau (0500@032940/0B01/189D/E0:311E38FCF188D080417757959604F3BD): found (404 ms) by xxxxxx (P/4/4/4) - BeIN Sport 1 HD
   2016/06/12 00:30:11 63C003C9 c (ecm) dvbapiau (0500@032940/0B01/189D/E0:C54E3C273C022D0C57E15F6C8D6BD026): found (404 ms) by xxxxxx (P/4/4/4) - BeIN Sport 1 HD

   Inače jako dobra stvar je da su počeli da se "vraćaju" pojedini kanali iz CSAT C+CIne Premiere,OCS,Motors,... :thumbup:
  • Evo moj mali podatak o tzv. francuzima i šta tj. sa čega i kako se mogu "pratiti" francuzi i Bein Sport 1/2/3 ...
   p.s ovo je situacija kod mene,možda neko ima druge podatke i mogu se razlikovati :D

   5.0 °W

   Fransat: 0500: 041950: nemam podatak da radi preko ove retke karte Bein Sport?
   Bis: 0500: 0428X0: nisam testirao verovatno ne ide.
   Orange: 0500: 032820 nisam testirao.
   fta: France 2,3,4,Ô

   13.0 °E

   Bis: 0500: 0428X0: Radi dosta kanala preko ovog caid, Bein Sport ne ide.
   Orange: 0500:032920 nemam podatak za Bein Sport, mislim da ne radi.
   RTS: 0500: 023800: rade ona 2 france kanala,ima prenos kao na Bein Sport u hd.

   19.2 °E

   TNTSat: 0500: 030B00: nano E1 bez Boxkey poznat; radi full preko onoga, nema Bein Sport kanale.
   C + card: 0500: 032830: AES key nepoznat; radi dosta kanala preko cache izvora, ide Bein Sport 1/2/3
   C + cube: 0100: 00331X, 1811 00331X: Bein Sport radi preko cache source,ima dosta "smetnji" preko seca 3311, nagra 1811 bolje radi.
   RTBF/Telesat: 0100: 00000C/D: Nema u ponudi Bein Sport hd kanale,radi Deux sd (prenos utakmica) i dosta kanala iz csat ponude
   C+ card : 1863 caid nemam podatak.