Kraj za kanal B92 Info

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • Kraj za kanal B92 Info


      Kablovski kanal B92 info nakon osam godina postojanja, prestaje sa emitovanjem programa 18. decembra 2016. Kablovski kanal B92 info osnovan u aprilu 2008. godine, zamišljen kao informativni kanal B92 televizije koji će plasirati vesti 24 sata dnevno, nakon nešto više od pola decenije poslovanja prestaje sa radom.Menadžment Antena grupe Srbija i Crna Gora prema strategiji medijskog razvoja ove kuće, odlučio je da investicije koje su dosad ulagane u program kablovskog kanala B92 info, preusmeri na nove sadržaje i unapređenje kvaliteta programa terestrijalnog kanala B92.

      (izvor : B92)