DVBViewer new!

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • DVBViewer new!

   » Description: DVBViewer Pro ( 1381667 Downloads )
   » Version: Version 6.0.4
   » Size: 5299 KBytes
   » Last Updated: 01.11.17   » Description: TransEdit Scanner & Editor ( 878 Downloads )
   » Version: 4.2.1.1
   » Size: 808 KBytes
   » Last Updated: 02.11.17   » Description: Logopack ( 172972 Downloads )
   » Version: 1.3
   » Size: 88226 KBytes
   » Last Updated: 11.10.17
   Images
   • DVBViewer 6.0.4.0.jpg

    19.17 kB, 469×113, viewed 136 times
   WeTek Play, E2 Mnigma 0.3 final + Kodi 16.1.0 pzc
   SkyStar S2, Aeromax T/T2/C, DVBViewer pro (licensed)
   Super Jack 12"/42e-30w, Moteck-DiSEqC 1.2 - 60 position
   Al/1.25m, Black Premium Ultra - single 0.2dB
  • Strim preko DVBViewer-a
   U novim verzijama uvoz m3u liste direktno u DVBViewer kao lista kanala

   DVBViewer 6.1.0.0
   Datum izdanja: 1. maj 2018

   Dodato: Opcije snimanja: Odvoite postavku za format snimanja radio zapisa. Podrazumevana je čista MP2 / MP3 / AAC / AC3 audio bez TS kontejnera u zavisnosti od emitovanog formata. Prethodno opšte podešavanje formata snimanja sada se odnosi samo na snimanje TV-a i preimenovano je u skladu s tim.

   Uklonjeno: Opcije snimanja: potvrdite izbor "Prilagođeni PAT / PMT". I dalje je dostupan kao tveak (pokretanje Tveaker.eke za promjenu) i uključeno je podrazumevano. Osigurava da sadržaj sadržaja u TS datotekama specificira snimljene, a ne emitovane elemente (poput audio zapisa, teleteksta, titlova), kako bi se izbegle problemi sa drugim igračima od DVBVievera.

   Dodato: Snimci tajmera: Vreme i vreme prac´enja se sada mogu specificirati / uređivati pojedinačno za tajmer u prozoru Timer Recordings i odgovarajuc´i dijalog OSD-a (samo podrazumevana skin). Prenošenje ovih vrednosti na / primanje na DVBViever Media Server je sada potpuno podržano.

   Promena: Snimci tajmera: Opis i kanal IDare sada su sačuvani kao Unicode u datoteci timers.kml. Obratite pažnju: Ovo može dovesti do problema sa kompatibilnošc´u (prebačenih ne-ASCII znakova) prilikom prelaska na verziju pre verzije 6.0.4.0.

   Fik: Recorder: Šeme filma koje sadrže kukice sa kukama mogu dovesti do staze fajlova sa dvostrukim backslava i uzrokovati prac´enja problema.

   Fik / Change: Recorder: Bolje rukovanje greškama u slučaju ID servisa u podacima sa liste kanala koji se ne poklapaju sa ID usluge u primljenim podacima (koji su prethodno onemoguc´ili snimanje svih audio zapisa).

   Promena / ispravljanje: baza podataka za snimanje: U rekreativnim bazama podataka / osvežavanju čitanja EPG Info datoteka (.tkt) sada prethodi čitanju NTFS-ovih osobina snimaka (ranije obrnuto). Ova i druge mere izbjegavaju zbunjene vrijednosti trajanja koje nisu bile spremljene i obrađene u prošlosti.

   Promena: EPG prozor: delovi su restruktuirani i uništeni / pojednostavljeni. Traka za pretragu i dugme za prikazivanje / skrivanje su sada postavljeni na dnu. Vremenska traka je uklonjena. Sadržani elementi (unos datuma i vremena, sada dugme) su stalno vidljivi na vrhu. Postoji jedan jedinstveni kontekstni meni za sve tabove (ranije tri različita menija). Stavke menija vezane za vremenski period, kao što su "Vreme +/-" ili "Veče" sada se primenjuju na sve kartice (ranije samo na "EPG u ..." i "Vremenski okvir"). Dodatna traka za navigaciju na vrhu kartice TV Vodič je uklonjena. Funkciju pokriva trajno vidljiva vremenska navigacija i kontekstualni meni.

   Fik: EPG Vindov: Nakon sortiranja sadržaja na kartici "EPG na ..." klikom na naslov kolone, panel sa detaljima prikazuje pogrešnu stavku EPG (ne odabrana, pogledajte ovde). Pored toga, utvrđene su brojne funkcionalne greške i nedoslednosti.

   Dodato: UPnP Vindov: Dugmad za kopiranje URL-ova UPnP stavki u klipbord, reprodukciju stavke i prenošenje prikazanih stavki u listu za reprodukciju DVBViever-a, tako da se mogu reprodukovati uzastopno bez potrebe za početkom reprodukcije pojedinačnih stavki.

   Popravi: UPnP prozor: prozor nije mogao prikazati Unicode znakove, koji nisu sadržani u lokalnom skupu znakova.

   Fik: UPnP / OSD: Neki nedostaci na OSD Menu › htpcHome › UPnP, pogotovo nedostajuc´a pomoc´ pomoc´u OSD Blue (F8) i ne-radnog automatskog prikaza otkrivenih UPnP servera. Ova stranica je ostala prazna osim ako korisnik pritisne OSD Iellov (F7).

   Dodato: Titlovi: Moguc´nost dobijanja SRT datoteka titla povezanih sa video datotekama sa DVBViever Media Servera (zahteva DMS verziju 2.1 ili noviju verziju). Ovo važi i za Plaiback › UPnP Server. Pojavljuju se u meniju Podešavanja › Titlovi.

   Dodato: Titlovi: Sposobnost prepoznavanja više SRT datoteka za različite jezike koji su povezani sa video datotekom, pod uslovom da SRT imena datoteka prate uobičajenu konvenciju o imenu. Ako je video ime filma movie.mkv, prepoznaje imena SRT titlova filma su movie.srt, movie.eng.srt, movie.ger.srt itd. Sve se pojavljuju u meniju Podešavanja › Titlovi.

   Fik: Titlovi: Nekoliko pitanja o SRT podnaslovima. SRT datoteke sa UTF-8 BOM bajtima nisu mogli biti pročitani. Frekvencija ažuriranja titlova bila je suviše niska (jednom u sekundi) što je dovelo do lošeg sinhronizovanja sa video zapisima i izostavljenih titlova o brzim promjenama.

   Fik: Titlovi: DVBViever nije pravilno upravljao video datotekama sa ispravnim (ugrađenim) i spoljašnjim SRT titlima (pogledaj ovde).
   Fik: Subtitle Options: Klizač za podešavanje prozirnosti pozadine SRT titlova nije stupio na snagu.
   Dodato: Opcije teleteksta: Klizači za podešavanje prozirnosti pozadine i precizne debljine titlova teleteksta.
   Dodato: Opcije za hardver: Kompletno ime uređaja se prikazuje kao savet na mišu ako je prekoračena širina polja liste.
   Fik: Hardver: prekoračenje vremena povezivanja konfigurirano za virtualne TS Stream uređaje je bilo interno ignorisano.
   Promena: Hardver: Poruka o grešci "Bez hardvera