Pinned HDMI - povezivanje

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • hdtv spajanje

   ----- Original Message -----
   From: Kreki
   To
   Sent: Saturday, November 04, 2006 9:22 AM
   Subject: dvd


   IMAM PROBLEM OKO SPAJANJA DVD SNIMA?A SA TV.DVD POSJEDUJE HDMI IZLAZ, A TV KOMPONENTNI ULAZ.,KAKO SPOJITI I DA LI POSTOJI KAKAV UREDJAJ NA TRŽIŠTU KOJI BI MI OMOGU?IO DA TO SPOJIM DA GLEDAM HDTV.DA LI REZOLUCIJE SA KOJIMA NAS BOMBARDIRAJU NA PLAZMAMA ,JE REZOLUCIJA KOJU PLAZMA PRIKAŽE BEZ OBZIRA NA IZVOR, NPR AKO GLEDAMO HTV PREKO ZEMALJSKIH ODAŠILJA?A ,DA LI PRIKAŽE TU REZOLUCIJU U VE?EM BROJU NPR1920×1080.ILI TREBA BITI IZVOR TAKAV. MOLIM VAS POMO?.HVALA VAM VAM NA BRZOM ODGOVORU.PODACI SU:

   1. DVD REKORDER SONY RDR-HX 1010
   2. TELEVIZOR JVC HV-36P38SUE

   SADA SAM SPOJIO PREKO KOMPONENTNIH ULAZA NA TV Pr,Pb,Y ulaz koji podržava 625p,525p,1125i i UKLJU?IO PROGRESSIVE SCAN NA DVD TAKO DA IMAM POVE?ANU REZOLUCIJU.HTIO BIH HDMI NEKAKO SPOJITI DA DOBIJEM 1125I REZ..HVALA , O?EKUJEM ODGOVOR.

   Isklju?i Velika slova kada pišeš na forumu!

   The post was edited 1 time, last by Ferrari ().

  • HDMI - povezivanje

   High Definition Multimedia Interface, skra?eno HDMI, predstavlja trenutno najkvalitetniji, potpuno digitalni standard prijenosa nekompresovanog audio i video signala. Ovaj standard nastao je iz želje da se video izvori visoke definicije povežu sa digitalnim ure?ajima za reprodukciju (plazma ekrani, LCD TV i projektori...) bez gubitaka u kvalitetu signala.   U osnovi, ovo je derivat DVI (Digital Video Interface) standarda, koji je kompjuterska industrija razvila za digitalno povezivanje personalnih ra?unara sa digitalnim ekranima. Iako postoje digitalne IEEE 1394 (FireWire) i USB 2.0 konekcije, njihov nedovoljan kapacitet ne omogu?ava prijenos digitalnog signala bez kompresovanja. Sa druge strane, DVI je, optere?en HDCP (High Definition Content Protection) sistemom za zaštitu signala, bio prili?no komplikovan i glomazan. Iz tih razloga zapo?et je razvoj konekcije koja ?e ponuditi tražene kvalitete, nedostatke svijesti na minimum, a sve to po prihvatljivoj cijeni. Spoljne dimenzije HDMI konektora iznose samo 21 x 5 milimetara, a povezivanje je obezbije?eno 29-pinskom vezom. Iako opremljen standardnim kablom dužine 5 metara, posebni kablovi omogu?avaju prijenos signala bez gubitaka na daljinu od 500 metara. HDMI standard razvijen je kao univerzalni dvosmerni konektor, koji omogu?ava povezivanje AV risivera, surround procesorskih jedinica, video displeja, zvu?nih sistema i DVD plejera samo jednim tipom konekcije. Zahvaljuju?i brzini prijenosa od 5Gbps, HDMI standard dozvoljava prijenos i najzahtijevnijeg HDTV signala (2,2Gbps) bez kompresovanja i gubitka kvaliteta, kao i multikanalnog audia u kompresovanom (Dolby Digital, EX, DTS, DTS EX) i nekompresovanom (PCM) formatu. Osim toga, konekcija istovremeno prenosi i komandni signal i omogu?ava me?usobnu komunikaciju povezanih ure?aja.   Svako ko je bar jednom povezivao sistem ku?nog bioskopa se prije ili kasnije suo?io sa šumom razli?itih kablova zaduženih za prijenos jednosmernih signala me?u jedinicama. Sa HDMI konekcijom stvari izgledaju malo druga?ije. Naime, u tom slu?aju su svi ure?aji vezani redno, jedan za drugim. To prakti?no zna?i da kabl ide iz DVD plejera u AV risiver, iz risivera u TV/projektor i tako redom... Jedinice ?e se me?usobno prepoznati i svaka ?e o?itavati signal koji je namijenjen samo njoj, a pritom putuje ?itavim kablom. Tako?e, dvosmjerni prijenos signala omogu?ava i bukvalnu komunikaciju me?u jedinicama, tako što ?e npr. TV poslati DVD plejeru podatke o optimalnoj rezoluciji, a DVD plejer ?e onda svoj video signal uskladiti sa dobijenim informacijama. Dakle, više ne?e morati praviti izbor izme?u kablova, naravno uz uslov da posjedujete ure?aje sa HDMI konektorima. Ovim standardom povezivanja se ku?ni bioskop po kvalitetima i mogu?nostima izjedna?ava sa drasti?no skupljim profesionalnim sistemima, a u pojedinim segmentima ?ak postaje superiorniji. Naime, za razliku od ve?ine profesionalnih sistema, koji u pojedinim segmentima još uvek moraju da digitalni signal konvertuju u analogni i obratno, sistem povezan HDMI konekcijom sve vrijeme zadržava digitalni format signala i - samim tim - ne dolazi do gubitaka neminovnih u procesu konverzije. DMI konekcija djeluje kao kona?no ostvarenje digitalnog video sna, u kome nema D/A i A/D konverzije, u kome je slika znatno boljeg kvaliteta, a sposobnost me?usobne komunikacije ure?aja ?ini ?itav sistem ku?nog bioskopa lakšim za instalaciju, konfigurisanje i upotrebu.   Uzmimo na primjer da želite da povežete DVD plejer sa digitalnim televizorom i analognim zvu?nim sistemom. Vjerovali ili ne, za ovo vam treba do 9 kablova. Nije ni ?udo što rezultat ne djeluje nimalo uredno. HDMI? sistem pojednostavljuje tu zbrku tako što koristi jedan jednostavan kabl za potpuno digitalni prenos audio i video signala i povezivanje svih audiovizuelnih ure?aja.

   Ali HDMI? ne služi samo za smanjivanje nereda. HDMI? je novi industrijski standard za povezivanje HD ure?aja i kada ga koristite sa proizvodima visoke rezolucije, sigurni ste da ?ete dobiti najkvalitetniju digitalnu sliku i zvuk. Zahvaljuju?i svojoj brzini, ovaj interfejs, kompatibilan sa formatima Blu-ray Disc? i HD-DVD, spreman je da zakora?i u zahtjevnu budu?nost HD svijeta.

   Osim toga, HDMI? zna?ajno pojednostavljuje proces povezivanja ra?unara i vaših HD ure?aja. Pomo?u jednog kabla, HDMI? omogu?ava vašem ra?unaru da reprodukuje video visoke rezolucije i višekanalne audio formate na HD ure?ajima.

   Hi-Files, Sony,HDMI...
   Više na:

   Source Code

   1. http://www.hdmi.org/


   pozdrav ;)
  • Wireless HDV (UWB) Ultra Wide Band

   Jako je tu malo mog znanja. Naime ve?inu sadržaja na?oh na netu, u?e?i se i sam ovoj novoj i fantasti?noj tehnologiji.
   ---------------------------------------

   Da li ?e HDMI kablovi biti kratkog vijeka? Možda odgovor nudi firma Tzero koja je po?etkom prošlog mjeseca objavila da rade na tehnologiji koja ?e omogu?iti beži?ni prijenos videosignala izme?u ure?aja opremljenih HDMI beži?nim izlazom. Brzina komunikacije iznosi 10 ms i 480 Mbps i dovoljna je za slanje HDTV signala beži?nim linkom. Koriš?enjem HDMI odašilja?a i prijemnika, potroša?i i bi trebali biti u stanju prenijeti bilo koji HDTV signal udaljen do 30 metara. Na taj na?in, kako tvrdi Tzero bilo bi mogu?e poslati ?ak 3 HD video signala kao i signal daljinskog upravlja?a putem jedne beži?ne konekcije.   Pri svemu tome koristi se tehnologija kompresije slike JPEG2000 koju koriste 4K (4096 pixels high!) digital theater projektori u state-of-the-art bioskopima. Brzina beži?nog transfera od 480 Mbps (60 MB/s) je dovoljna za gledanje nekompesovanog 720p HDTV signala u slu?aju da nema nikakvih gubitaka paketa u transferu niti interferencije drugih ure?aja. Za prijenos 1080i signala, potrebna razina kompresije je najmanje 50% u uslovima idealnog transfera, odnosno i ve?a u situaciji sa smetnjom.

   Pore?e?i Tzero tehnologiju sa WiFi, odnosno postavljaju?i pitanje da li ?e dolaziti do varijacije u beži?nom signalu, tj. da li ?e poput beži?nog internet signala odašiljani UWB video signal sa udaljenoš?u i preprekama poput zidova i spratova od ure?aja do transmitera gubiti na kvalitetu. Tzero navodi da se njihova tehnologija zasniva na veoma visokom kvalitetu servisa sa niskim razinom grešaka (1 greška na 100 mil paketa dok WiFi generiše 1 grešku na 20 paketa). Prinicp je jednostavan: sistem funkcioniše 100% ili uopšte ne funkcioniše, što govori da nema varijacije u kvalitetu odašiljanog beži?nog signala.

   Svoje rješenje Tzero ?e predstaviti široj javnosti ns CES-u u Las Vegasu idu?e godine ve? u januaru.

   Retail cijena ovog ure?aja Wireless HDMI Extender (EXT-HDMI-Wireless) trebala bi biti oko $499.

   Pomenimo da na sli?nim HD beži?nim rješenjima rade Belkin i Samsung :P

   Više na:

   Source Code

   1. http://techdigs.net/content/view/77/42/

   Pogledajte i ovaj zapanjuju?i video sa proizvo?a?kog sajta:

   Source Code

   1. http://www.tzerotech.com/site/


   pozdrav ;)
  • RE: Wireless HDV (UWB) Ultra Wide Band

   Kapa bas se educiram kao da sam u 1 razredu ;),ako imas neko rjesejne za mene ili link da uporedim jer moram iz pc slati signal 1920-1080,a i sa ss2 eve hd canale sve se to desava na 5 lcd,a imam i humax sa hdmi out,ali sve ce to ici vga kablu :(
   Pozdrav
   P5QL-PRO
   Intel Core 2 Quad 8200
   4096ram,
   Ati Sapphire HD 4850
   SSHD-w box- superjack
   LCD Sony-bravia S37

   The post was edited 1 time, last by sale.m ().

  • Originally posted by nino
   mislim da nema takav pretvara?
   , jedino što možeš napraviti to je da vga kabel pretvoriš u rgb(y pr..)


   http://www.ramelectronics.net/html/DVI-hdmi_adapt.html :D
   P5QL-PRO
   Intel Core 2 Quad 8200
   4096ram,
   Ati Sapphire HD 4850
   SSHD-w box- superjack
   LCD Sony-bravia S37
  • RE: Wireless HDV (UWB) Ultra Wide Band

   Poruku izvorno napisao Ferrari
   ...........................................................

   Pogledajte i ovaj zapanjuju?i video sa proizvo?a?kog sajta:

   Source Code

   1. http://www.tzerotech.com/site/


   pozdrav ;)
   jedva cvekam da se ta tehnologija pocme primjenjivati na veliko :D :D :D sto ce ubrzo :D

   19.2°E - 13°E
  • Bežièni prijenos HD videa

   Tvrtka Amimon izradila je prototip beži?nog prijenosa (odašilja? i prijemnik) nekomprimiranog HD videosignala bez vidljivih razlika u kvaliteti videa i zvuka. Koristi se ista frekvencija od 5 GHz i MIMO tehnologija koji se koriste u nacrtu specifikacije 802.11n, no dok 802.11n routeri mogu posti?i maksimalnu brzinu prijenosa od oko 300 Mbit/s (teoretski maksimum je 540 Mbit/s), Amimonovi ure?aji uspijevaju progurati 1,5 Gbit/s videopodataka.

   Ta brzina je dovoljna za nekomprimirani 720p ili 1080i videosignal kroz isti kanal širine 20 MHz. Trik je u postavljanju prioriteta - prvo se prebacuju podaci koji najviše utje?u na kvalitetu slike i zvuka, a ukoliko u nekom trenutku propusnost postane premala, jednostavno se izostavi višak (manje važnih) podataka. Naravno, što se više podataka izostavi, to ?e biti ve?a razlika u odnosu na originalnu sliku.

   U stvarnom životu, gledatelj navodno ne vidi razliku izme?u dva HD televizora od kojih je jedan spojen ži?nom HDMI vezom, a drugi W-HDI vezom o kojoj ovdje govorimo (pritom oko 10 posto piksela nije prave boje) kroz dva zida i dvoja zatvorena vrata.

   Greške u pikselima vjerojatno su posljedica Amimonove "optimizacije modulacije i videoprocesiranja" (ne možemo a da se ne zapitamo mogu li Amimonovi ure?aji stvarno prebaciti 1,5 gigabita podataka u sekundi ili iskorištavaju 802.11n vezu i šalju malo okljaštrenu sliku, kad ve? naglašavaju da je ne komprimiraju).

   Udaljenost izme?u prijemnika i odašilja?a do 12 metara ne utje?e na kvalitetu slike, a na slici su se pojavili artefakti tek kad su prijemnik zamotali u aluminijsku foliju. Investitori su u tvrtku uložili 21 milijun dolara, a Amimonovi ure?aji trebali bi potroša?ima biti dostupni pri kraju sljede?e godine.

   bug.hr
  • Hm a ako ne ide baš sve perfektno pojavljuju se artefekti i sli?no?Onda je puno bolje ostati dalje od toh HDTV i prenositi visokokvalitetan IPTV signal koji treba u najgladnijem slu?aju prijenos od 12 Mbit/s,a obi?no 5-10Mbit/s - te brzine sasvim su dostupne sa novijim ruterima po standardu 802.11n.
  • RE: Bežièni prijenos HD videa

   Originally posted by hispasat
   Tvrtka Amimon izradila je prototip beži?nog prijenosa (odašilja? i prijemnik) nekomprimiranog HD videosignala bez vidljivih razlika u kvaliteti videa i zvuka..........
   Udaljenost izme?u prijemnika i odašilja?a do 12 metara ne utje?e na kvalitetu slike, a na slici su se pojavili artefakti tek kad su prijemnik zamotali u aluminijsku foliju. Investitori su u tvrtku uložili 21 milijun dolara, a Amimonovi ure?aji trebali bi potroša?ima biti dostupni pri kraju sljede?e godine.
   bug.hr


   TZero prema testovima izgleda daje bolje rezultate od te firme koje si naveo. Uz to ranije izlaze na tržište pa se o?ekuje da ?e pokupiti najve?i dio kola?a. Jedino cijenom mogu biti konkurentni, a nju koliko primje?ujem ne navode.

   pozdrav ;)
  • HDMI upconversion

   Kupio bih hdd recorder s HDMI-jem i mogu?noš?u "up-konverzije" na HD rezoluciju.Kakva su iskustva sa tom funkcijom,dali je slika na plazmi stvarno bolja itd..
   I najvažnije,jednoga dana kada nabavim HD satelitski reciever i snimim materijal na hdd recorder, ho?e li on ostati HD, tj. ho?u li ga mo?i prikazati u full HD formatu na odgovaraju?em ekranu?

   ..pretraživao sam po internetu ali mi baš nije najjasnije.
  • RE: HDMI upconversion

   Originally posted by hmrkovic
   Kupio bih hdd recorder s HDMI-jem i mogu?noš?u "up-konverzije" na HD rezoluciju.Kakva su iskustva sa tom funkcijom,dali je slika na plazmi stvarno bolja itd..

   To ti je isto kao da u photoshopu povecas sliku. Oce li postati bolja? Ne kazem niti da oce niti da nece, ali to je princip.

   Originally posted by hmrkovic
   I najvažnije,jednoga dana kada nabavim HD satelitski reciever i snimim materijal na hdd recorder, ho?e li on ostati HD, tj. ho?u li ga mo?i prikazati u full HD formatu na odgovaraju?em ekranu?

   Odgovor na to pitanje ti mogu dati samo tehnicke karakteristike doticnog receivera. Ako snima u .ts kao dreambox, onda ces imati identicnu kvalitetu onoj emitiranoj. Ako receiver radi downsample na SD rezoluciju, onda neces. Trebas podatke o nacinu rada doticnog receivera.