Pinned [AZBox HD]Prelazak sa Enigma 2 na Oficijelni softver

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • [AZBox HD]Prelazak sa Enigma 2 na Oficijelni softver

   Da li vam je ova uputa pomogla? 4
   1.  
    Da (4) 100%
   2.  
    Ne (0) 0%
   Prelazak sa Enigma 2 na Celrun Firmware (Oficijelni softwer)   Info:

   Upute vrijede za sljedeće modele AZBox resivera: Elite, Premium, Premium+ i Ultra, s tim da kod modela Ultra IP adresu morate potražiti na svom routeru, jer ovaj model ne posjeduje displej. Uputu je moguće primjeniti ukoliko se nalazite na bilo kojoj Enigma 2 verziji bilo kojeg E2 Teama, ali pazite da uvijek koristite AZUp 2.2.7 ili noviji kako bi proces fleshiranja vašeg resivera prošao bezbolno


   Potrebni alati i softver:

   AZUp 2.2.7 (Full setup): bit.ly/SbiEz2

   BackToOfficial.zip : bit.ly/SdWq09


   Upute:

   1. Ugasiti resiver na Power schalter koji se nalazi na poleđini uređaja

   2. Upaliti resiver na Power schalter koji se nalazi na poleđini uređaja i neprekidno držati pritisnut VOL+ taster na daljinskom upravljaču, sve dok se ne pojavi IP adresa na displeju resivera.

   3. Pokrenuti AZUp 2.2.7 i u polje IP adress of AZBox (see VFD) : upisati IP adresu koja je prikazana na displeju vašeg resivera.

   4. Mišem kliknuti na tipku GO ! nakon čega će AZUp tražiti da odaberete file patch.e2 koji se nalazi u folderu BackToOfficial.

   5. Nakon što ste odabrali patch.e2 file AZUp 2.2.7 nastavlja sa procesom instalacije Oficijelnog kernela, koji će nakon što bude instaliran omogućiti vam da na standardan način preko TV GUI-a instalirate oficijelni (Celrun Firmware) softver u formatu patch.bin

   Korak br.5 može da traje i do 4. minute, stoga budite strpljivi i sačekajte da vas AZUp obavijesti da je završio sa procesom flashanja.


   Log iz AZUp 2.2.7:

   3:19:43 PM > Connecting...
   3:19:44 PM > Login...
   3:19:44 PM > Login Success.
   3:19:44 PM > Checking kernel ver...
   3:19:44 PM > You have NEW kernel in your AZBox
   3:19:45 PM > Getting Enigma Info...
   3:19:45 PM > Detect E2 in AZBox - NOK
   3:19:45 PM > Checking files...
   3:19:46 PM > Checking files - done
   3:19:46 PM > Overclock Checking...
   3:19:46 PM > Your AZBox is not OverClocked.
   3:19:46 PM > Checking rescue mode...
   3:19:47 PM > Rescue mode - OK
   3:19:58 PM > Free RAM Checking...
   3:19:58 PM > Free RAM = 84464 KB
   3:19:58 PM > Sending Kernel ...
   3:20:00 PM > Sending Kernel - Done
   3:20:00 PM > Copying kernel...
   3:21:30 PM > Copying kernel - Done
   3:21:31 PM > Switching to Licensed Kernel...(0 | 1)
   3:21:35 PM > Switching to Licensed Kernel Done
   AZBox Elite, Premium, Me, MiniMe
   Dreambox 8000
   AZBox Titan - Android 4.1.4 - Twin tuner DVB-S2 - XBMC - Ubuntu 12.04 ARM release