Pinned [AZBox] Priprema USB stickova i HDD-ova za mount na E2 OAM Azboxe

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • [AZBox] Priprema USB stickova i HDD-ova za mount na E2 OAM Azboxe

   NAPOMENA: Ovo vredi za sve modele Azboxa sa Enigma2 OAM (Open Azbox MOD) image-om!

   Postupak za USB stick:

   1. Priključiti USB stick na Azbox.
   2. Preko telneta zadati komandu df da bi videli da li se USB uređaj prijavio i mountovao na Enigmu
   (rezultat primene df komande možete da vidite na slici ispod -označeno žutom bojom!)   3. Zatim zadati telnetom sledeće komande, liniju po liniju. Posle svake linije pritisnuti ENTER na tastaturi računara.

   Source Code

   1. umount /dev/sda1
   2. mkfs.ext3 /dev/sda1
   3. mount /dev/sda1 /media/usb
   4. cd /; rm hdd
   5. cd /media/usb
   6. mkdir movie
   7. cd /; ln -s /media/usb /hdd

   PAŽNJA:
   - Komanda mkfs.ext3 /dev/sda1 će da izvrši formatizovanje USB sticka u linux ext3 format. Izgubićete nepovratno kompletan sadržaj na USB sticku, pa ako imate tamo nešto važno, sačuvajte to na računaru pre ove procedure!
   - Izvršavanje ove komande ume da potraje minut-dva, ovisno o kapacitetu USB sticka. Ne zadajte nove komande i ne pritiskajte ENTER dok se ne izvrši do kraja (završetak formatizovanja prepoznaćete po izveštajnoj liniji "Writing superblocks and filesystem accounting information: done".

   Posle ovoga vaš USB stick je spreman i može da se koristi za snimanje, timeshift, itd. kao da je pravi hard-disk spojen na Azbox.

   Postupak za USB HDD:

   1. Priključiti USB HDD na Azbox.
   2. Preko telneta zadati komandu df da bi videli da li se USB uređaj prijavio i mountovao na Enigmu.
   3. Zatim zadati telnetom sledeće komande, liniju po liniju. Posle svake linije pritisnuti ENTER na tastaturi računara.

   Source Code

   1. umount /dev/sda1
   2. mkfs.ext3 /dev/sda1
   3. mount /dev/sda1 /media/hdd
   4. cd /; rm hdd
   5. cd /media/hdd
   6. mkdir movie
   7. cd /; ln -s /media/hdd /hdd

   PAŽNJA:
   - Komanda mkfs.ext3 /dev/sda1 će da izvrši formatizovanje USB HDD u linux ext3 format. Izgubićete nepovratno kompletan sadržaj na USB HDD, pa ako imate tamo nešto važno, sačuvajte to na računaru pre ove procedure!
   - Izvršavanje ove komande ume da potraje minut-dva, ovisno o kapacitetu USB HDD. Ne zadajte nove komande i ne pritiskajte ENTER dok se ne izvrši do kraja (završetak formatizovanja prepoznaćete po izveštajnoj liniji "Writing superblocks and filesystem accounting information: done".

   Posle ovoga vaš USB HDD je spreman i može da se koristi za snimanje, timeshift, itd. kao da je pravi hard-disk spojen na Azbox.
   TBS Professional DVB-S2 tuner cards Dish 1.80m Prime focus Inverto Single Flange Pro Black Ku-band LNB C-band LNB