Pinned Općenito o antenama, pojačalima, prijemu...

    • selk wrote:

      Da, nije gubitak toliko velik i ne smeta mi za prijem naših programa mux a, b i d sa Psunja i Moslavačke G. Nego imam problem prijema ch42 muxd sa Sljemena, na njemu je dosta slabiji signal pa tu imam gubitak preko razdjelnika.
      A koje ti to pojačalo imaš i koja antena? Što znači "slabiji signal". Da li imaš sliku ili nemaš. Da li je slika u kockicama. Pretpostavljam da ti je antana okrenuta prema Sljemenu, a lokalne programe primaš radi blizine Psunja i Moslavačke gore, ili su ti pak svi u istom pravcu.