Pinned Rijecnik satelitskih rijeci i njihova znacenja

  • Rijecnik satelitskih rijeci i njihova znacenja

   Rijecnik satelitskih rijeci i njihova znacenja


   satelitski pojmovi - skracenice
   Cesto po netu raznim forumima mogu se naci skracenice u vezi satelitske televizije koji su za neke nerazumljive,ovim cu opisati neke osnovne reci.
   jednostavnije skracenice od Engleskih reci;

   -AU,Autoupdating(azurniranje)

   -ARC,Satelitski pojas. Zamišljena linija koja polukružno spaja sve satelite u Clarkovom pojasu.

   -AV (AUDIO-VIDEO),Bilo koja oprema za video i audio

   -DVB(Digital Video Broadcasting)

   -BOOTLOADER,prvi program u resiveru

   -BEAM,Prijenos signal putem satelita.

   -BIRD,Ptica, odnosno uobièajeno ime u slengu za satelite.

   -CSS,cardsharing(deljenjekartice)

   -CAM,Conditional Access Module - sistem koji se koristi za dekodiranje kodiranih satelitskih programa

   -CAS(Conditional Access System)

   -CI (Common Interface)

   -CO-AX ,Koaksijalni konektori i kabeli koji se koriste za satelitske i antenske instalacije.

   -CONAX,Sistem kodiranja koji se koristi kod skandinavskih digitalnih programa. Razvijen od strane Telenora.

   -CRYPTOWORKS,Sistem kodiranja koji se koristi kod digitalnih programa.

   -DiSEqC,Digital Satellite Equipement Control - digitalno upravljanje satelitskom opremom

   -DUAL-FEED,Postavljanje dva LNBa na satelitsku antenu i omoguæeno gledanje dva satelita s jednom fiksiranom antenom.

   -DVB (DIGITAL VIDEO BROADCAST),Europski TV standard za digitalno emitiranje programa. Koristi se svugdje u svijetu osim u SADu.

   -ENCRYPTION
   ,Šifriranje. Kodiranje signala tako da se ne može primati bez posebnog dekodera. Naziva se još i scrambling.

   -EUROCRYPT,Sistem zaštite programa koji se koristi kod programa emitiranih u D-Mac ili D2-Mac sistemu. Sada na zalasku!

   -FEEDHORN,Hvataè signala. Skuplja signale sa satelita u fokus antene i šalje ih konverteru-LNBu

   -FIRMWARE,operativni sistem softwera za resiver

   -FREE TO AIR,Emitiranje satelitskih programa bez ikakve zaštite odnosno nekodirano.

   -IRD (INTERGRATED RECIVER DECODER),Satelitski prijemnik i dekoder u jednom.

   -I****O,Sistem kodiranja kod digitalnih programa i koji se koristi kod Nemaèkih, Italijanskih, Grèkih te Arapskih programa.

   -LATITUDE,Razdaljina južno ili sjeverno od ekvatora. Zemljopisna širina. Izražava se u stepenima.

   -LONGITUDE,Razdaljina istoèno ili zapadno od nultog meridijana. Zemljopisna dužina.

   -LNB (LOW NOISE BLOCK),Ureðaj koji pojaèava dolazne signale i prevodi ih u elektriène signale niže frekvencije koje može prepoznati satelitski prijemnik.

   -MEDIAGURAD,Sistem kodiranja digitalnih programa koji se koristi kod programa grupacije Canal Plus te još ponekih.

   -MPEG (MOVING PICTURES EXPERT GROUP),Ekspertna grupa za pokretne slike. Internacionalna udruga za postizanje standarda u digitalnoj TV. MPEG 1- kvaliteta slika kao i VHS te CD video, MPEG 2 kvaliteta pogodna za digitalno emitiranje TV programa.

   -NAGRAVISION,Sistem kodiranja koji se koristi kod analognih i digitalnih programa.

   -STB,resiver

   -SECA,Societe Europeenne de Controle d`Access - SECA. Sistem kodiranja digitalnih programa koji se koristi kod Canal Plus paketa.

   -SMART CARD,“Pametna” kartica. Plastièna kartica velièine kreditne kartice koja sadrži elekronièki kljuè za otvaranje kodiranih programa. Koristi se uz odgovarajuæi dekoder.

   -SW,Softwer

   -S-VIDEO,Super video (VHS).Video format koji koristi odvojeno emitiranje podataka o boji i osvjetljenju slike.

   -SYSTER,Sistem kodiranja koji se koristi kod nekih analognih programa.

   -VIACCESS,Sistem kodiranja za digitalne programe.

   -VIDEOCRYPT,Sistem kodiranja korišten u analogiji od strane BSkyB.

   -VIDEOGUARD,Sistem kodiranja za digitalne programe.
   Dreambox7020
   Dreambox 800se

   Neotionbox501
   Samsung DSR9500Viaci2x-u penziji

   Motor Strong HH120
   Tanjur90-lnb-Humax0.3
   Wave Frontier T90 42E,39E,31E,28.2.E,26E,25.5E,23E,19E,16E,13E,10E,9E,7E,4.8E,3.0E,0.8W,4W,5W,8W
  • Osnovni pojmovi riječi u SatTV


   LNB (LOW NOISE BLOCK
   )
   LNB Uređaj koji pojačava dolazne signale i prevodi ih u električne signale niže frekvencije koje može prepoznati satelitski prijemnik.

   UNIVERSAL LNB
   Univerzalni LNB koji koristi dva lokalna oscilatora i ima dva frekvencijska područja. Donji pojas od 10.700-11.700 GHz, lo.9.750 GHZ, te gornji pojas od 11.800 - 12.750 GHZ i L.o. 10.600 GHz.
   Prebacivanje između dva pojasa vrši se pomoću 22 KHz signala.
   OFFSET
   Tip satelitske antene koja ima fokus pomaknut ispod centra antene

   Diseqc
   Diseqc je skracenica od Digital Satellite EQuipment Control.
   Ovdje je rijec o rjesenju za istovremeno gledanje kanala sa Astre i HotBirda, odnosno pozicija 19.2E i 13E jer upravo sa ovih pozicija emituje se vrlo veliki broj kanala. Rjesenje je napravljeno tako sto risiver signalom od 22KHz ukljucuje poseban uredjaj na anteni koji aktivira jedan od dva LNB-a. Teoretski na ovaj nacin moguce je kontrolisati do osam razlicitih ulaza.

   TRANSPONDER (TRANSMITTER- RESPONDER)
   Uredjaj u samom satelitu koji služi za prihvacanje signala emitiranog sa Zemlje te reemitiranje tog signala ponovo na Zemlju.

   DVB
   DVB je skracenica od Digital Video Broadcast i predstavlja standard zasnovan na MPEG tehnologiji. DVB odredjuje na koji se nacin MPEG-2 signali emituju sa satelita. Rijec je ne samo o slici i tonu, vec o raznim sistemskim informacijama, teletekstu, programskom vodicu, sistemu za skremblovanje kanala, itd.
   Postoje tri vrste DVB standarda: DVB-S za satelitsko emitovanje, DVB-C za kablovske sisteme i DVB-T za zemaljske predaje.

   FTA
   FTA je skracenica od Free To Air. Oznacava takozvane slobodne digitalne kanale koji se mogu gledati bez posebne kartice za desifrovanje.

   SR
   SR je skracenica za Symbol Rate i oznacava vrednost protoka digitalnih signala.
   Oznacava se u MegaSimbolima u sekundi (Ms/s) i dvostruko je manja od odgovarajuce kolicine bitova u sekundi (Mb/s).

   FEC
   FEC je skracenica od Forward Error Correction. Kada digitalni risiver primi informaciju sa satelita, on ne moze da posalje povratnu informaciju koja govori da li je primljeni signal prihvacen sa greskom ili ne. Zato je ustanovljen FEC.
   Sa satelitskog transpondera naime stize signal zajedno sa greskom, tako da ako resiver ne uspije da primi signal bez greske, on ima i mogucnost da koristeci dodatne informacije tu gresku ispravi na vrijeme.
   Koriste se istovremeno dva metoda ispravljanja greske: Viterbi broj i Reed-Solomon kod. U praksi se koriste razlicite vrednosti i za SR i za FEC.
   Gornja granica za SR je oko 30(40) Ms/s. Ukoliko se smanji i kolicina FEC informacija onda ima uslova za postavljanje maksimalnog broja satelitskih kanala na jednom transponderu.
   Koliko ce to kanala zaista biti, zavisi i od zeljenog kvaliteta slike, mada u praksi se zna da prosjecan protok signala za neki kanal zavisi od njegove tematske opredeljenosti.

   S/N (SIGNAL TO NOISE ) RATIO
   Odnos snage signala prema snazi šuma. Izražava se u dB

   BER (BIT ERROR RATE)
   Tačnost digitalnog signala. Slično analognom S/N odnosu(Vidi S/N).

   PID
   PID je skracenica od Package IDentifier. MPEG-2 emituje podatke u paketima po 188 bajtova. Na pocetku svakog paketa nalazi se PID koji risiveru govori sta da uradi sa paketom. Ako je na primjer rijec o MCPC paketu, risiver treba da zna koji paket od 188 bajtova pripada odredjenom kanalu i da podatke usmjeri na dalju obradu.
   Pidova ima razlicitih, ali su tri najvaznija:
   VPID - PID za sliku,
   APID - PID za audio,
   PCR PID -
   (Program Clock Reference) PID koji ima zadatak da uskladi sliku sa tonom da ne bi bilo kasnjenja.
   U svakom MCPC signalu nalazi se kompresovana kombinacija video i audio signala koja se naziva PES ( Packet Elementary Stream). Vise ovakvih kombinacija uz dodatak SID-a cini MPEG-2/DVB multiplex signal koji se uplinkuje ka transponderu satelita.
   SID (System Information Data) PID koristi se za programski vodic, informacije o drugim frekvencijama na kojima se nalaze kanali koji zajedno cine jedan paket kanala, zatim informacije o razlicitim audio podnosiocima za jedan kanal.
   PAT (Program Assosiation Table) je prva informacija sadrzana u SID-u. Uvijek se nalazi na PID-u 0000 i sadrzi listu PMT (Program Map Table) koja za svaki kanal ima VPID, APID i PCR PID. Osim toga PMT sadrzi i druge informacije kao na primjer pointer na ime kanala ili na servise za prenos podataka ako takvih ima. Pored PAT i PMT u PES postoji i NIT (Network Information Table) na PID-u 0010 i sadrzi listu transpondera koji cine paket kanala zajedno sa njihovim SR i FEC.
   Postoji jos nekoliko vaznijih PID-ova, kao sto su BAT (Bouquet Assosiation Table) koji govori risiveru koji su kanali u okviru jednog paketa srodni po tematici. Zatim EIT (Event Information Table) na PID-u 0012 sadrzi listu programa koje risiver interpretira u programski vodic (EPG). Risiver moze da koristi informacije iz EPG-a dvije nedjelje unaprijed.

   EPG

   Electronic Program Guide - elektronski programski vodic - graficki prikaz pregleda programa koji se ispisuje na ekranu kod digitalni satelitskih programa. EPG se salje od strane samog programa a prijemnik ga samo prikazuje na ekranu. Ako se ne salje onda prijemnik javlja poruku - No Information ili no EPG.

   MPEG
   MPEG je skracenica od Moving Picture Experts Group. U pitanju je standard koji definise nacin prenosa digitalne slike i zvuka u kompresovanom formatu cija je sirina manja od sirine odgovarajuceg analognog signala.
   Dreambox7020
   Dreambox 800se

   Neotionbox501
   Samsung DSR9500Viaci2x-u penziji

   Motor Strong HH120
   Tanjur90-lnb-Humax0.3
   Wave Frontier T90 42E,39E,31E,28.2.E,26E,25.5E,23E,19E,16E,13E,10E,9E,7E,4.8E,3.0E,0.8W,4W,5W,8W